در این وبلاگ سعی بر آن است تا تجربیات عملی و جدید خود و دیگر همکاران را در ارائه بهتر مطالب به فراگیران گنجانده شود
تکثیر گیاهان

تکثیر گیاهان

1)جنسی: از طریق بذر

2)غیر جنسی: از طریق قلمه – غده – پیاز – خوابانیدن – پیوند – پاجوش

 

هرس گیاهان

حذف شاخ و برگ اضافه و خشک و نافرم گیاهان که دو نوع است :

1)هرس فرم دهی : برای طراحی با غها و پارکها استفاده می شود و در گیاهان غیرمثمر استفاده می شود و در منازل نیز می توان برای گیاهان استفاده کرد .و

2)هرس باردهی:در مورد گیاهان مثمر انجام می شود با هدف باردهی

زمان هرس نیز مهم است که در گیاهان مختلف متفاوت است و به شرح زیر می باشد :

1)تابستانه:گیاهانی که در زمستان گل می دهند در این گروه قرار می گیرند مثل گل یخ که در اوایل بهار باید هرس شود.

2)زمستانه:باید هرسال باشد و زمان آن بعد از یخبندان زمستانه است این هرس نباید یکدفعه و با حجم زیاد انجام گیرد .

بیماری های گیاهی

هر نوع عاملی که باعث تحریک و ایجاد علائم غیر عادی در گیاه شود را بیماری می نامند . این عوامل به دو گروه تقسیم می شوند :

1)زنده : قارچ – باکتری – ویروس – گال – نماتد

2)غیرزنده:تغییرات آب و هوا و نور و موادغذایی و دما

زمان کاشت نهال

عموما بعد از آخرین یخبندان زمستانی باید گیاهان کاشته شوند.و ریشه گیاهان هرس شود و شاخه های بالایی نیز به همین صورت . نباید در موقع کاشت طوقه زیر خاک قرار گیرد چون باعث خفه شدن گیاه می شود . باید بعد از قرار دادن نهال در خاک حدود 15 تا 30 سانتی متر از خاک رو را اول ریخت و بعد خاک زیری چون موادغذایی خاک رویی زیاد است .

بعد از کاشت مراقبت ها مهم است هم از نظر آب و هم از نظر مواد غذایی باید به گیاه رسیدگی بیشتری شود تا به گیاه شک وارد نشود .